0513 681268 . De Kuinder 12, 8444 AC Heerenveen

Klantenregistratie.

  Datum:

  Bedrijf:

  Plaats:

  Contactpersoon:

  Naam eigenaar:

  Telefoon zaak:

  Telefoon gsm:

  Email:

  Besproken tijdens bezoek:

  Actie:

  Datum vervolg:

  Behandelt door: